Diğer Kurallar

Sn. 57 Ada Sakini,

Sitemizde huzur ve güvenliğin sağlanması yanında, uyumlu ve güzel bir görünüm sağlanması açısından bundan böyle yapılacak tadilat ve dekorasyon uygulamalarında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Adamızda görüntü kirliliğine yer vermemek ve adamızın görsel değerinin artırılması açısından bu kurallara uymak her ada sakinimizin görevidir.

Bu kurallara uymayan komşularımız için,  Kat Mülkiyeti Kanunu ve Parsel Yönetim Planı çerçevesinde gerekli hukuki işlemleri yapmak zorunda olduğumuzun siz komşularımız tarafından bilinmesi ve adamızda huzurun devamı için her zaman olduğu gibi gereken anlayışı göstermesini gerektiğine inanıyoruz.

Yapılacak tadilat, dekorasyon, kapı, pencere değişimi ve benzeri işlemlerde uyulması gereken esaslar aşağıdaki gibidir.

 1. Yapılacak tüm inşaat, tadilat, tamirat ve benzeri çalışmaların öncesinde, site yönetiminden gerekli izinlerin alınması mecburidir.  Tadilat çalışmalarında kurallara aykırı uygulamalar yapıldığında, kanuni işlemler yapılacağını unutmayınız.
 2. Bağımsız bölümlerin taşıyıcı duvarlarında delme, kesme, tadilat işlemleri yapılamaz. Bu tür çalışmalar bina statiğine zarar vereceğinden, sorumluluk daire sahibine ait olacak ve haklarında dava açılabilecektir.
 3. Daire içinde yapacağınız tadilatları hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında yapınız. Hafta sonları gürültüye neden olacak tadilatlar yapmayınız.
 4. Balkon iç cephe boyaları, dış cephe renginden farklı olamaz. Dairelerinde boya işlemi yapan sakinlerimiz balkonlarını da boyamak istediklerinde site yönetiminden boya ile ilgili gerekli bilgi desteğini alarak uygun boyayı yapmak durumundadırlar.
 5. Bina dış görünümünü etkileyecek herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 6. Bloklarda klimaların dış ünitelerinin yerleştirilmesi ve montajı için site yönetiminden gerekli izinlerin alınması mecburidir. İzin alınmadan montaj yapılması halinde,  yönetim daire sahibinden montaj yerinin değiştirilmesini talep edebilecektir.
 7. Açık balkonların kapalı balkon haline getirilmesi sırasında, kesinlikle binanın orijinal renklerine uyumlu olan mevcut doğramaların rengi kullanılacaktır. Binalarımızdaki doğramaların orijinal rengi MAUN’dur.
 8.  Beyaz doğrama rengi veya benzeri açık renkler kesinlikle kullanılmayacaktır. Cam Cama, katlanır cam sistemleri de uygun bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Doğramalı ya da cam cama balkon kapama sistemlerinde camlar, binaların orijinalinde olduğu gibi renksiz cam olacaktır. Renkli cam kesinlikle kullanılmayacaktır. Herhangi bir zarara uğramamak ve yapılan işlemi değiştirmek durumunda kalmamak için, bu tür tadilat işlemleri yapmadan önce ada yönetimine danışarak gerekli bilgi ve desteği alabileceğinizi unutmayınız.

 9. Daire dış kapılarını değiştirirken mevcut renk uyumunu bozmayacak şekilde MAUN renklerini seçiniz, açık renk ve uyumu bozacak diğer renklerdeki kapıları kullanarak görüntü kirliliği yaratmamaya özen gösteriniz.
 10. Tadilat çalışmalarında, diğer daire sakinlerimize verilecek rahatsızlılığı asgari düzeye indirmek için, tadilat işlemlerini kısa sürede bitirmeye özen gösteriniz.
 11. Konutunuzda tadilat yaptırırken oluşan, inşaat atıklarını, poşetler/torbalar içerisine koyduktan sonra çevrede uzun süre bekletmeden site dışarısına çıkarınız. Bu konudaki sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu unutmayınız.
 12. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Parsel Yönetim Planı doğrultusunda yukarıda belirtilen kurallara uymayan kat maliki hakkında hukuki takibatın yapılacağı ve bu takibatla ilgili tüm maddi, manevi sorumlulukların kat malikine ait olacağı unutulmamalıdır.

 

Değerli komşumuz,

Yukarıda açıklanan tüm kurallar, adamızın kaliteli yaşamını korumak ve geliştirmek amacına yönelik tedbirler olup, hep birlikte bu kurallara gereken uyumu sağlayacağımıza ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda hukuki yola başvurmak zorunda kaldığımızda bizleri anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.

Anlayışınız, işbirliğiniz ve bir arada yaşamanın gerektirdiği iyi komşuluk ilişkileri için gerekli özeni göstereceğinize olan inancımızı da ayrıca belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

 

57 ADA 1871-1
PARSEL YÖNETİCİLİĞİ